ReduceWeight

破音 解的破音字

找到了與【解的破音字 】相關的9条資訊,歡迎你點閱!與【解的破音字 】相關的資訊僅供參考

廣告贊助
 • [免費下載] 王漢宗 48 套自由字型 (免費中文字型) – 【重灌狂人】

  下中文字型由中原大學數學系王漢宗教授所研發、捐贈,採用GPL授權,免費使用。缺字型的人,可以下載這個來用唷。 不過,後來又有傳出,「由於文鼎公司認為王老師的字型(WCL 及後來的較新字型),和他們的商業字型有形

 • 漢語多功能字庫 Multi-function Chinese Character Database

  「人文電算研究中心」自開發《林語堂當代漢英詞典》網路版、《粵語審音配詞字庫》等網頁後,深受用者歡迎,使用頻次與日俱增。後者更於 2013年度優秀網站選舉中獲選為十大優秀網站之一。現在新推出的《漢語多功能字庫》,是在後者的基礎上發展 ...

 • ChineseIQ聽打第一名 - IQ Technology official website

  功能清單 : 自訂題目/自動抽取題目/自動朗讀/破音字辨識朗讀/英文字母朗讀/調整朗讀速度/調整朗讀等待/顯示比對標記/支援各種中文輸入/自訂測驗時間/正確率比對/成績單列印儲存/顯示正確率/顯示正確字輸入速度/聲音選擇

 • 高中 - 購物8網路參考書店

  20年以上專業批發經銷,國小國中高中升學參考書測驗卷教材、英檢/數檢用書專賣。各式版本齊全,從國小到高中兄弟姐妹用書一站購齊,全站55折起,滿額免運費。還提供學校 ...

 • 字 - Wiktionary

  Vietnamese [] Han character [] 字 (chữ, tự, tợ) character, letter word References [] Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển, Hà Nội, 1942 Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999 Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi ...

 • 下載、更新、使用手冊 - IQ Technology official website

  Free Web tutorials on HTML, CSS, XML ... 好工具 內建Collins COBUILD高級英漢雙解詞典及必學單字,協助考取各類英檢考試。 好工具 英文網站、新聞、書信快速掌握!

 • 高中 - 購物8網路參考書店

  20年以上專業批發經銷,國小國中高中升學參考書測驗卷教材、英檢/數檢用書專賣。各式版本齊全,從國小到高中兄弟姐妹用書一站購齊,全站55折起,滿額免運費。還提供學校 ...

 • 公司簡介

  中文讀字機 可將任何中文讀出,並會考慮破音字與一些基本的音韻規則,中文的"Text to Speech"元件(讀字機),使本公司成為少數具備此項技術的公司之一。 資料庫與Internet動態連結的核心程式

 • Chinese Digger: 中文多音字表

  轉載常用多音字表, 但是把字由簡體成繁體了。記得小時候學時, 我們叫破音字, 現在叫多音字。 A 部 1. 阿 ①ā 阿羅漢 阿姨 ②ē 阿附 阿膠 2. 醃 ①ā 醃臢 ② yān 醃菜 3. 挨 ①āi 挨個 挨近 ②ái 挨打 挨說